Pohrdání kněžstvím a kněžími

 Je zajímavé, že se jmenovitě nikdy nikdo nehlásí, nebo nepodepíše, pokud se rozhodne jakkoliv házet špínu na církev. Lidé si oposlouchají naučené fráze o církvi, nebo o kněžství, kterým nerozumí a pak je opakují, aby zakryli svou pohodlnost v hledání pravdy. Jsou pak generace, které sní o církvi bez hierarchie. Taková církev ovšem není možná. Pohodlnost laiků ovše vrhla veškerou pozornost na jednání kněží na které je v dnešní době pořádán doslova hon. Za spoustu předsudků o církvi si ale většina lidí může sama. Pokud nebyli ve víře vychováni, často ani nehledají informace o pravdivých skutečnostech, ze kterých by si mohli vytvořit názor. Ale to je málo. Jestliže tak snadno zaujímáš kritiku k církvi nebo náboženství, nejdříve si doplň vědomosti, kterým nerozumíš. Jestliže obviňuješ, nejdříve si ověř fakta. Jestliže sám od církve žádáš, nejdříve také do církve vlož. A jistě se nejedná především o hodnoty jen hmotné.