Duchovní slovo

Zamyšlení k neděli Vzkříšení

Sv.Terezie z Lisieux tvrdila: "Pro mne si nepřijde smrt, ale Bůh."

Zamyšlení na Bílou sobotu

Stvoření světa, Ježíšovo narození i jeho vítězství nad smrtí obestírá ticho. Bůh jedná a tvoří v tichu. Je to ovšem ticho, které hovoří... Co v něm zaslechneme dnes? Co nového Bůh tvoří v našem životě?

Zamyšlení na Velký pátek

Před 130lety ztvárnil malíř James Tissot motiv ukřižování z perspektivy Krista. Co by Ježíš spatřil ze svého kříže dnes? A co by viděl, kdyby pohlédl na mě?

Zamyšlení k Zelenému čtvrtku

Hostina je výrazem přátelství... Ježíš stoluje se svými učedníky, tedy přáteli… Ovšem svým přátelům - a dnes nám - neservíruje "něco" (i kdyby to byly vybrané lahůdky), ale ve svém daru je přítomen on sám... eucharistie je Ježíš, Láska, Život...

Prosby v liturgii

3. neděle v mezidobí

V evangeliu nás vybízí sv. Jan Křtitel touto výzvou: „naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“ Proto se obraťme, věřme Božímu Slovu a volejme:

Prosíme Tě pane:

Prosba za farnost

Panno Maria, naše Nebeská Matko a Královno. V tomto roce Tě prosíme a pod Tvoji ochranu svěřujeme naši farnost.
Byla jsi s apoštoly když očekávali příchod Ducha svatého. Toužíme a prosíme, abychom se stali hlasateli Božího Slova v našich rodinách. Dej nám dar pokory, abychom mohli našim dětem i dalším generacím vyprosit, stát se živými chrámy Boha.
Prosíme pokorně o odvahu, sílu, a pravdivost mysli, aby naše ústa otvírala dveře lidských srdcí a aby se rozhořela v úžasu nad dary našeho Pána a Stvořitele.
Prosíme, Panno Neposkvrněná, znič nad prostorem naší obce a farnosti zlobu a úklady ďábla, ochraň nás a vypros nám lásku a mír. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Amen.

Ohlášky 20. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 14. srpen 2011 (20. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za dar života a boží pomoc)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 15. srpen 2011 (SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Doporučený program v Nové Pace)
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Seslání Ducha svatého, vigilie – Božské ctnosti

Milí Přátelé,
ačkoliv žijeme v době, kdy si mnoho věcí dokážeme zařídit, v době vědy, techniky, rozvinuté kultury, najednou, snad o to více, vyplouvají na povrch věci, které ovšem není tak snadné získat. Mezi ně například patří nepochybně i to, jak se k sobě a k Pánu Bohu lidé chovají.

Pohrdání kněžstvím a kněžími

 Je zajímavé, že se jmenovitě nikdy nikdo nehlásí, nebo nepodepíše, pokud se rozhodne jakkoliv házet špínu na církev. Lidé si oposlouchají naučené fráze o církvi, nebo o kněžství, kterým nerozumí a pak je opakují, aby zakryli svou pohodlnost v hledání pravdy. Jsou pak generace, které sní o církvi bez hierarchie. Taková církev ovšem není možná. Pohodlnost laiků ovše vrhla veškerou pozornost na jednání kněží na které je v dnešní době pořádán doslova hon. Za spoustu předsudků o církvi si ale většina lidí může sama.

Obvinění papeže jsou lživá a záměrná

 Bratři a sestry,

Syndikovat obsah