Duchovní slovo

Vánoce 2008 - přání

Bratři a sestry,

o vánočních svátcích liturgicky, t.j. v církevním shromáždění prožíváme blízkost Boha, který svou láskou touží být nablízku člověku. Jeho zrození v lidském těle a ze souhlasu Čisté Panny je zároveň Jeho zrozením v životech lidí, Jeho přiblížením se člověku. Proto si uvědomujeme, že Bůh je věrný, a splnil to, co slíbil. Jaký rozdíl oproti člověku! Bez Boha a Jeho pomoci, které říkáme milost, člověk není schopen splnit to, co slíbil.

Syndikovat obsah