Duchovní slovo

Seslání Ducha svatého, vigilie – Božské ctnosti

Milí Přátelé,
ačkoliv žijeme v době, kdy si mnoho věcí dokážeme zařídit, v době vědy, techniky, rozvinuté kultury, najednou, snad o to více, vyplouvají na povrch věci, které ovšem není tak snadné získat. Mezi ně například patří nepochybně i to, jak se k sobě a k Pánu Bohu lidé chovají.

Pohrdání kněžstvím a kněžími

 Je zajímavé, že se jmenovitě nikdy nikdo nehlásí, nebo nepodepíše, pokud se rozhodne jakkoliv házet špínu na církev. Lidé si oposlouchají naučené fráze o církvi, nebo o kněžství, kterým nerozumí a pak je opakují, aby zakryli svou pohodlnost v hledání pravdy. Jsou pak generace, které sní o církvi bez hierarchie. Taková církev ovšem není možná. Pohodlnost laiků ovše vrhla veškerou pozornost na jednání kněží na které je v dnešní době pořádán doslova hon. Za spoustu předsudků o církvi si ale většina lidí může sama.

Obvinění papeže jsou lživá a záměrná

 Bratři a sestry,

Vánoce 2008 - přání

Bratři a sestry,

o vánočních svátcích liturgicky, t.j. v církevním shromáždění prožíváme blízkost Boha, který svou láskou touží být nablízku člověku. Jeho zrození v lidském těle a ze souhlasu Čisté Panny je zároveň Jeho zrozením v životech lidí, Jeho přiblížením se člověku. Proto si uvědomujeme, že Bůh je věrný, a splnil to, co slíbil. Jaký rozdíl oproti člověku! Bez Boha a Jeho pomoci, které říkáme milost, člověk není schopen splnit to, co slíbil.

Syndikovat obsah