Nedělní zamyšlení - 32.neděle v mezidobí A

K dnešnímu podobenství je třeba hned na úvod poznamenat, o čem není: o bdělosti, jakožto o výkonu – všech deset panen usne jako špalek. Naproti tomu jsme zde opět svědky příběhu o pozvání, které stačí přijmout.

Podíváme-li se na počínání družiček, jediný rozdíl mezi oběma skupinami spočívá v množství oleje, které (ne)mají s sebou. Kdyby ženich přišel hned, vešlo by spokojeně všech deset. Jenže on se zdržel a když se objeví, polovina dívek zjistí, že jejich lampy dohasínají a olej na doplnění schází…

A ještě ke všemu se ukáže, že olej je v tomto příběhu nepředatelný: zastupuje Boží lásku, Ducha svatého, který přichází, vpustíme-li ho dál. A čím víc prostoru získá, tím víc radosti, lásky a naděje nás rozsvítí.

Případ pošetilé pětice naproti tomu naznačuje možnost Boží nabídku v životě nepřijmout – ne omylem, ale třeba proto, že Bůh pro ně nebyl tak důležitý, jak by se mohlo na první pohled zdát; možná proto, že ženich nepřišel ve chvíli, kdy jim to bylo vhod.

O jaké bdělosti tedy dnešní příběh vypráví? O té, která znamená touhu, aby Bůh přicházel do našeho života každý den; o té, která se nechá Bohem milovat.