Nedělní zamyšlení - 33.neděle v mezidobí A

I když se to třeba na první pohled nezdá, jedním z důležitých témat Ježíšova dnešního podobenství je důvěra. Důvěra, že Bůh to s námi myslí dobře a když se svěříme do jeho rukou, nedopadneme špatně.

Tragédie třetího služebníka spočívala právě v tom, že svého dobrého a velkorysého pána považoval za tvrdého a necitelného, ačkoli to byl holý nesmysl.

Nicméně, nakolik my sami věříme různým nepravdám o Bohu a necháme si jimi zatemňovat jeho obraz Otce, natolik se začínáme podobat nešťastníku, který svůj největší poklad – Boží lásku – zakopal do země. Otázka tedy zní, jak pěstovat svou důvěru v Boha? A jde to vůbec?

Ano! V srdci každého člověka (tedy i v tom našem) sídlí Bůh a obrátíme-li s k němu, zaslechneme jeho hlas, tichý a jemný, jímž vypráví svůj příběh lásky mezi Bohem a člověkem, mezí jím a námi.

Důvěra se rodí v lásce. Nechme se tedy Bohem milovat, s ničím menším se nesmíme spokojit. Pak pochopíme, že v Božích rukou je i náš život v bezpečí.