Zamyšlení k neděli Vzkříšení

Sv.Terezie z Lisieux tvrdila: "Pro mne si nepřijde smrt, ale Bůh." Měla pravdu. Ježíš má od smrti i hrobu klíč. Nenechá nás napospas. Jsme jedné krve - On a my. "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu." (Zj 1,17b-18).