Zamyšlení na Bílou sobotu

Stvoření světa, Ježíšovo narození i jeho vítězství nad smrtí obestírá ticho. Bůh jedná a tvoří v tichu. Je to ovšem ticho, které hovoří... Co v něm zaslechneme dnes? Co nového Bůh tvoří v našem životě? "Od nynějška ti chci ohlašovat nové věci...Právě teď jsou stvořeny." (Iz48,6.7) (Obraz: James Tissot - Stvoření)