Biřmování

Římskokatolická farnost Studenec Vás srdečně zve na slavnost

udělování svátosti biřmování,

která se uskuteční dne

19. 6. 2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Studenci.

Budeme moc rádi, když přijdete s námi tuto událost oslavit a zároveň prosíme o modlitby za naše biřmovance.

P. Miloslav Paclík
duchovní správce