Májové Mariánské modlitby

Římskokatolická farnost Josefov
Vás srdečně zve na

Májové Mariánské modlitby
ke cti Matky našeho Pána,

konané vždy v květnové pondělí:
3. května,
10. května,
17. května
24. května a
31. května 2010,

v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově.

Program:

vždy v 17: 30 hodin – modlitba svatého růžence,

v 18: 00 hodin – dobové mariánské písně a litanie

s doprovodem krátkých preludií na varhany.
Modlitbu povede a na varhany doprovodí P. Miloslav Paclík, farář studenecký.
+++ O.A.M.D.G. +++