Z dění ve farnosti

Bohoslužby během Svatého týdne a Velikonoc 2010

Sobota před Květnou nedělí – sobota 27. března 2010

09. 00 – Diecézní setkání mládeže v HK, Střelnice HK

Vyhlášení výběrového řízení pro kostel v Čisté

V příloze je dokument s podrobným popisem výběrového řízení.

katechetické a spirituální úkoly farnosti

Katechetickou prioritou naší farnosti by měla být jednota farního společenství, shromážděného před Pánem a návrat k

hluboké 

modlitbě a náboženskému prohlubení života. Život v povrchnosti, kterou nabízí svět, je pro duši nesnesitelný a je krokem do

"egyptského otroctví" duše. 

Otázkou zcela duchovní je důvod spolupráce a důvěry věřících ke knězi, který ve farnosti působí, která je velkým ukazatelem

duchovního života farnosti a stává se jednou z nejdůležitějších otázek života farnosti. V tomto ohledu i jednota studenecké

Úkoly farní rady

 Úkoly nově zvolené farní rady:

pastorační

vypracovat plán konkrétních, docela podrobných potřeb života farnosti 

a stanovit interní sekce života farnosti. Pozornost Pastorační rady obrátit ke společenskému životu farnosti

v duchu evangelizace, ale i společenského života všech farníků. Organizace života farnosti s pedagogickými a

katechetickými cíli a záměry.

ekonomické

vypracovat plán finančních priorit farností a ekonomické situace podle stanov.

Složení farní rady

Vážení farníci,

 

po ukončených volbách do farní rady má farná rada naší farnosti ve všech svých částech tedy v pastorační, ekonomické a stavebně - technické, složení těchto členů: 

pastorační:

HÁK Josef ml.,

JIRAN Tomáš,

HORÁČKOVÁ Anna, zvolená + též katechetka

CHRTEK Michal,

VANCL Jan,

MÜHLOVÁ Marie Mudr.,

HORÁČEK František, jáhen

Mgr. JIRAN Josef, jáhen

pan farář - předseda

Hedvika Jiranová - farní charita

p. Adolfová ml. - Z.Lhota

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 73
  • celkem hlasů: 219

 

Výsledky 1. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 43
  • chybějících hlasů na lístkách: 67
  • celkem hlasů: 363

 

Volby do Pastorační farní rady Studenec 2009

Složení pastorační farní rady

  • farář a jáhni – 3
  • volení farníky – 3
  • jmenovaní farářem – 2
  • zástupci Charity, Roztok, Zálesní Lhoty, Čisté (budou-li mít zájem) – nejvýš 4

Celkem bude mít tedy pastorační rada 8–12 členů, její funkční období bude čtyřleté (2009–2013).

Syndikovat obsah