Dobrá věc se podařila

Dne 10. října 2010 proběhne v kostele  sv. Prokopa v Čisté u Horek děkovná bohoslužba / 11 hodin/ za účasti Mons. Pavla Boukala, kancléře biskupství v Hradci Králové, jako závěr kolaudace opravy střechy tohoto kostela. Je to vlastně výsledek společného díla, velké administrace, získání grantu, a spousty času. 

Poděkování už nyní patří paní Ludmile Žalské z Martinic/administrativní příprava/, ing. Stanislavu Tauchmanovi ze Studence/finanční dozor, pomoc, a ekonomické poradenství/, ing. Šimáčkovi ze Studence/pověřený stavebním dozorem/, obci Čistá u Horek /spolupráce církve a samosprávy/ a v neposlední řadě též firmě HORSUK Nová Paka, za dobrou práci, která se skví kromě komplexního díla hlavně na sanktusníkovém křížku, velmi zdařilém, a též na celém díle.

Podrobnější informace chceme rozvést v dalším článku, včetně umístění pozvánky na zmíněnou slavnost na web. stránky  naší farnosti. Podařilo se odvést kus dobré práce. Miloslav Paclík