Ekonomická farní rada (leden 2011)

Zápis ze zasedání ekonomické farní rady Studenec,
konané dne 19. ledna 2011-01-23

 • Biskupství oznámilo setkání členů ekonomických rad farností konané 22. 1. t.r. v HK.
 • Z vikariátu byl jako stavební technik odvolán pan Mrázek z důvodu vykazování slabé pracovní aktivity.
 • Farnosti vikariátu Jilemnice přecházejí k jinému dodavateli elektrické energie, než je CEZ.
 • Ekonomická rada byla požádána o pomoc při roční uzávěrce účetnictví za rok 2010.
 • Biskupství nařídilo duchovním správcům provést inventuru pokladen a hotovosti.
 • Biskupství nařizuje duchovním správcům vedle podvojného účetnictví vést i pokladní knihu podle zákona.
 • Biskupství nařídilo farnostem vyhotovit ekonomický rozpočet na rok 2011.
 • Ekonomická rada provedla revizi všech nájemních smluv, zvl. Internetových antén. V případě jedné navrhla zaslání upomínky, v případě druhé navrhla smluvní změny podmínek.
 • Rekapitulací výdajů bylo zjištěno, že na doplatek střechy Čistá zbývá ještě uhradit částku 33.000,- Kč v termínu do konce března t.r.
 • Obnova Božího hrobu stála celkem 118.000,- Kč, a je kompletně zaplacena, dotace MKCR činila 102.000,-Kč.
  Na obnovu kostela v Roztokách by se měl letost žádat SZIF přes MAS Jilemnice asi ve výši 1.900 000,- kč, což znamená stejné procedury jako v případě čistá, ekonomická rada záměr jednoznačně podpořila. Pravděpodobně bude třeba sehnat cca 220.000,- Kč na podíl vlastníka.
 • Grant na výmalbu kostela ve Studenci MěÚ Jilemnice podpořen nebude, ekonomická rada přesto doporučuje vyhlášení období účelových darů na výmalbu a jednoznačně podporuje tento záměr.
 • ER sděluje jednoznačnou podporu zhotovení nových laviček do zadní části studeneckého kostela; Náklady se mohou pohybovat kolem 60.000 Kč +-.
 • Ekonomická rada podporuje opravu fasády studeneckého kostela ze strany ke hřbitovu, alespoň zatím průzkum ceny.

Na zasedání byli přítomni všichni členové ERF.