katechetické a spirituální úkoly farnosti

Katechetickou prioritou naší farnosti by měla být jednota farního společenství, shromážděného před Pánem a návrat k

hluboké 

modlitbě a náboženskému prohlubení života. Život v povrchnosti, kterou nabízí svět, je pro duši nesnesitelný a je krokem do

"egyptského otroctví" duše. 

Otázkou zcela duchovní je důvod spolupráce a důvěry věřících ke knězi, který ve farnosti působí, která je velkým ukazatelem

duchovního života farnosti a stává se jednou z nejdůležitějších otázek života farnosti. V tomto ohledu i jednota studenecké

farnosti, jenž je podrobena v posledních letech jakési zkoušce se dostává do popředí důležitosti farního soužití. Skutečnost

ukazuje, že jí nepomohou ani silná slova, ani soudy a stížnosti kohokoliv nad kýmkoliv, ani přetahování spiritualit, která má

navrch, ale opravdové a upřímné pokání. To nenahradí nic, co je postaveno jen na lidských základech. Bez upřímné modlitby

a oběti nebude vládnout ani ve Studenci pokoj a porozumnění, a Studenecká farnost nebude dobrou farností. Jedinou cestou

k dobrému životu farnosti je upřímné pokání. V tomto duchu by měly být vychovávány nové generace dětí už v předškolním

věku, i k uctivé spolupráci s knězem a kontaktu s ním. 

Laici by neměli vyvíjet duchovní aktivity farnosti stran svého faráře, ani využívat bez jeho vědomí případných kontaktů s

biskupstvím.

Ve farnosti též mnozí trpí pravidelným odjížděním některých spolufarníků do jiných farností, nebo jiných spiritualit. Jakákoliv

myšlenka i církevní spiritualita je darem od Boha, farnost si pak jistě zaslouží přítomnost všech obohacených aspoň v

rozumné míře časového plánu. Jistě se dá rozložit čerpání duchovních zážitků různých spiritualit a míst, a také rozumná míra

podpory a přítomnosti vlastní, domácí farnosti ( ve smyslu zlaté střední cesty). Je to forma křesťanské lásky vůči farnosti.

V této věci nelze nikoho omezovat, proto sejně jako

v otázce důvěry ve farnosti se jedná předemším o ukazatel kvality a poctivosti duchovního snažení především faráře a jeho

nejbližšího okolí, jejich modliteb a přesvědčivosti jejich skutů.

Jistě se dá přijít na spoustu dalších věcí.