Nový farní mobil

Vážení přátelé,

 Římskokatolická duchovní správa ve Studenci u Horek oznamuje, že má nové mobilní číslo:

776197696

při zachování pevné linky 481 596 223. Žádáme zájemce o liturgii, svátosti a svátostiny, a o oficiální jednání, aby se domluvili přímo s knězem – farářem osobně, anebo na zmíněných telefonních číslech. Aktivity sjednané mimo kontakt s knězem nemohou být pro něj relevantní.

Děkuji za pochopení

Mgr. Miloslav Paclík, administrátor farnosti