Ohlášky 1. adventního týdne (2010)

Neděle – 28. listopadu 2010 (1. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Miloslava Štefana a rodiče)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
Večerní modlitba nebude

Pondělí – 29. listopadu 2010 (pondělí po 1. neděli adventní)

Mše sv. ve Studenci není

Úterý – 30 . listopadu 2010 (úterý po 1. neděli adventní)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za rodinu Angelovičovu a Fr. Klazarovu a Jarmilu Noskovu)

Středa – 1. prosince 2010 (středa po 1. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 2. prosince 2010 (čtvrtek po 1. neděli adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Marii Novákovu)

Pátek – 3. prosince 2010 (pam. sv. Františka Xaverského, kněze)

07:30 – mše sv. v Roztokách (první pátek)
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Karla Kuříka a Jos. Plecháče)

Sobota – 4. prosince 2010 (sobota po 1. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (první sobota)
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle – 5. prosince 2010 (2. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jitku Kuříkovu a rodiče)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
Večerní modlitba nebude

Příležitostná oznámení:

  • Bratři a sestry, tuto středu, resp. v úterý, se můžete začít modlit novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie.
  • Trojvikariátní setkání mládeže, a sice Ná, Tr, Jil, se uskuteční 4. prosince v Malých Svatoňovicích, program visí na nástěnce.
  • Dne 18. prosince, v sobotu všechny srdečně zveme na koncert pěveckého sboru MUSICA FORTUNA od 17 hodin do kostela v Čisté u Horek.