Ohlášky 1. adventního týdne (2012)

Neděle - 02. prosinec 2012 (1. neděle adventní)

Žehnání adventních.věnců
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Julii a Václava Stránských rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 03. prosinec 2012 (pam. sv. Františka Xaverského)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 04. prosinec 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla Kuříka a Josefa Plecháče)

Středa - 05. prosinec 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Za Marii Tauchmanovou)
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 06. prosinec 2012 (pam. sv. Mikuláše, biskupa)

07-15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 07. prosinec 2012 (pam. sv. Ambrože, první pátek)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Rodiče Slavíkovy a sourozence)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 08. prosinec 2012 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE)

06:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě
07:00 - zpívání staročeských rorátů v Z. Lhotě
16:30 - mše sv. v Čisté u Horek
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Farnost)

Neděle - 09. prosinec 2012 (2. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Sobotní ranní mše sv. začíná ve Lhotě už od 6. 30h. a od 7 hodin ráno zpěv staročeských rorátů. Všechny srdečně zveme.
  • Schůze ERF se koná ve čtvrtek 6. 12. od 18. 30 h. na faře Studenec. Na programu bude převod pozemků Čistá.