Ohlášky 1. adventního týdne (2018)

Neděle - 02. prosinec 2018 (1. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JITKU KUŘÍKOVOU A RODINU)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 03. prosinec 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 04. prosinec 2018 (pam. sv. Jana Damašského)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA A JULIÁNU STRÁNSKÝCH)

Středa - 05. prosinec 2018

17:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 06. prosinec 2018 (pam. sv. Mikuláše, biskupa)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MARII TAUCHMANOVOU)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 07. prosinec 2018 (pam. sv. Ambrože, biskupa)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. NA ZNAMENÍ, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU)
20:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 08. prosinec 2018 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZASVĚCENÍ FARNOSTÍ Panně Marii Fatimské)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 09. prosinec 2018 (2. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná a všeobecná oznámení

  • Římskokatolická farnost Studenec zve všechny věřící k slavnostnímu zasvěcení NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE a Panně Marii Fatimské. Tímto zasvěcením vyvrcholí sedmiletá duchovní příprava na obnovu našeho farního kostela. Studenec, farní kostel sv. Jana Křtitele, 8. prosince 2018, o slavnosti Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie při mši sv. od 8 hodin. Matce našeho Pána budou zasvěceny farnosti Studenec, Roztoky u Jilemnice, Zálesní Lhota a společenství věřících v Čisté u Horek
  • Srdečně všechny zveme na adventní koncert pěveckého souboru Satori, který se koná v sobotu 1. prosince 2018 od 16 hodin v kostele v Zálesní Lhotě
  • Za týden se budou prodávat ve Studenci Vánoční pohledy