Ohlášky 1. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 13. leden 2013 (svátek křtu páně)

Konec doby vánoční
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Sobota - 14. leden 2012

mše sv. v kostele ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 15. leden 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Boženu Horáčkovy, syna a pravnuka)

Středa - 16. leden 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Za + Vincenta Sandanuse)
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 17. leden 2013 (pam. sv. Antonína)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Jebavého, vnuka a rodiče)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 18. leden 2013 (pam. Panny Marie)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za františka Šimáčka a rodiče)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 19. leden 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Za + prof. Ruseckého)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 20. leden 2013 (2. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování s prosbou o d.b.p.)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Termínovaný vklad na výmalbu kostela ve Studenci je otevřen ve spořitelně. Číslo účtu visí na nástěnce v předsíni kostela, kontaktní osobou pro seniory a ostatní je Judr. Jan Kuřík, tel. 724545092, a statutární osobou fondu je pan farář
  • SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, 2. února, budeme letos slavit ve všech farnostech v neděli