Ohlášky 10. týdne v mezidobí (2019)

Neděle - 09. červen 2019 (SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
OKTÁV SVATODUŠNÍ

Pondělí - 10. červen 2019 (Svatodušní pondělí)

mše sv. ve Studenci nebude
OKTÁV SVATODUŠNÍ

Úterý - 11. červen 2019 (Svatodušní úterý, pam. sv. Barnabáše, apoštola)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
OKTÁV SVATODUŠNÍ

Středa - 12. červen 2019

18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 13. červen 2019 (Svátek JEŽÍŠE KRISTA, nejvyššího a věčného kněze)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
OKTÁV SVATODUŠNÍ

Pátek - 14. červen 2019

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. „NA ZNAMENÍ“, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
OKTÁV SVATODUŠNÍ

Sobota - 15. červen 2019 (pam. sv. Víta, mučedníka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
OKTÁV SVATODUŠNÍ

Neděle - 16. červen 2019 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

OKTÁV SVATODUŠNÍ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)