Ohlášky 11. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 17. červen 2012 (11. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za +Frant. Tauchmana, manž. a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 18. červen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 19. červen 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodiče Jakoubkovy, syna, vnuka a pravnuka)

Středa - 20. červen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci s májovou

Čtvrtek - 21. červen 2012 (pam. sv. Aloise Gonzagy)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zdárnou operaci a uzdravení)
14:00 - mše sv. v Roztokách (Pohřeb Drahomíry Kotykové)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 22. červen 2012 (pam. sv. Jana Fishera a Thomase Mora)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Vlad. Sedláčka, manželku a oba rody)

Sobota - 23. červen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Neděle - 24. červen 2012 (SVÁTEK NAROZENÍ JANA KŘTITELE)

Poutní slavnost ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)

Příležitostná oznámení

  • Nastává čas pro výměnu zámků u kostela, informace u pana faráře
  • Martin Hylmar se žení s Ivankou Lukšovou v kostele sv. Kateřiny v Mříčné 7. července t.r. v 11 hodin
  • Biřmování v Roztokách zřejmě bude třetí sobotu v září, anebo poslední v srpnu