Ohlášky 12. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 24. červen 2012 (SVÁTEK NAROZENÍ JANA KŘTITELE)

Poutní slavnost ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)

Pondělí - 25. červen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 26. červen 2012 (pam. sv. Jana a Pavla, muč.)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Jebavého, rodiče a vnuka)

Středa - 27. červen 2012 (pam. sv. Cyrila Alexandrijského)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 28. červen 2012 (pam. sv. Ireneje)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 29. červen 2012 (pam. sv. Petra a Pavla, apoštolů)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Vancla)

Sobota - 30. červen 2012 (pam. sv. prvomučedníků římských)

07:30 - mše sv. v kapli na f.ve Studenci
mše sv. v Čisté nebude

Neděle - 01. červenec 2012 (13. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování za 60. let života s prosbou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • V našich farnostech v pátek skončila kontrola z finančního úřadu, se závěrem, že jsme se v letech 2009 – 2011 nedopustili přestupku ani daňové, ani rozpočtové kázně
  • Martin Hylmar se žení s Ivankou Lukšovou v kostele sv. Kateřiny v Mříčné 7. července t.r. v 11 hodin
  • Biřmování v Roztokách zřejmě bude v sobotu 15. září, s účastí otce biskupa Josefa Kajneka
  • Poděkování za výzdobu květin v kostele
  • Pan farář děkuje většině farníků, kteří ho vyzvali k výměně zámků v kostele a kteří mu to také připomněli. Děkuje za dohodu, pomoc a finanční sponzoring té záležitosti
  • Kolektivu spolupracovníků se podařilo zajistit příslib dotace na kostel Roztoky cca 800 tis. Kč
  • Od července budou nedělní mše sv. končit svátostným požehnáním