Ohlášky 12. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 23. červen 2013 (12. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana a rodiče, poděkování za 90 let života)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 24. červen 2013 (SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE)

Poutní slavnost bude v neděli
18:00 - adorace kostel Studenec

Úterý - 25. červen 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Jebavého, vnuka a rodiče)

Středa - 26. červen 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za bratra jáhna Josefa Jirana)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 27. červen 2013 (pam. sv. Cyrila Alexandrijského)

07:15-45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodiče Goliášovy, Štemberovy a děti)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 28. červen 2013 (pam. sv. Ireneje)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování s prosbou o další boží pomoc)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 29. červen 2013 (SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 30. červen 2013 (13. neděle v mezidobí)

POUTNÍ SLAVNOST STUDENEC
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Vancla a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Příští týden bude probíhat žehnání všech automobilů a dopravních prostředků
  • Dnes diecézní sbírka na Hk – charitu