Ohlášky 12. týdne v mezidobí (2019)

Neděle - 23. červen 2019

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA)
10:00 - mše sv. v Roztokách (SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA)

Pondělí - 24. červen 2019 (Narození sv. Jana Křtitele)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 25. červen 2019

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Středa - 26. červen 2019

18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 27. červen 2019 (pam. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU TOMÁŠOVU A GRUNDOVU)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 28. červen 2019 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. „NA ZNAMENÍ“, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVA A LUDMILU TAUCHMANOVY)

Sobota - 29. červen 2019 (SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PETRA JANDU, SYNY PAVLA A JIŘÍHO A CELOU RODINU)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 30. červen 2019 (13. neděle)

POUTNÍ SLAVNOST STUDENEC
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY A CELÝ ROD)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Na provoz farnosti jste minulou neděli vybrali 2000,- Kč