Ohlášky 13. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 26. červen 2011 (OSLAVA SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
10:00 - mše sv. v Roztokách

Pondělí - 27. červen 2011 (pam. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a u. c.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Rudolfa a Anežku Tomášovy a dceru lídu)
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 28. červen 2011 (pam. sv. Ireneje, bikupa a muč.)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Tauchmana)

Středa - 29. červen 2011 (SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Jandu a celý rod)
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 30. červen 2011 (pam. sv. promuč. Římských)

18:00 - mše sv. v kostele Zálesní Lhotě (Za Lad. Jebavého a rodiše)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 01. červenec 2011 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA)

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Vancla)

Sobota - 02. červenec 2011 (Neposkvrněného Srdce Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (OBNOVA ZASVĚCENÍ, Naši FARNOSTI NEPOSKVR. SRDCI)
14:00 - mše sv. v Čisté u Horek (pohřeb p. Frant. Chrtka)
mše sv. v 18.00h Čisté u Horek mimořádně nebude

Neděle - 03. červenec 2011 (14. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Příští neděli se uskuteční IV. Sbírka na nové lavice Studenec. Na nástěnce v předsíni si přečtěte údaje o splátkách nových lavic
  • Oznamujeme láskám vašim, že Lukáš Jiran a Jaroslava Vacková si v tomto kostele hodlají 16. července udělit svátost manželskou. Zákonné překážky hlaste na faře
  • Koncert p. Fischera na strunné nástroje bude ohlášen, až budou známy podrobnosti