Ohlášky 13. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 01. červenec 2012 (13. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování za 60. let života s prosbou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 02. červenec 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 03. červenec 2012 (svátek sv.Tomáše, apoštola)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za uzdravení)

Středa - 04. červenec 2012 (pam. sv.Prokopa, opata)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 05. červenec 2012 (SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách

Pátek - 06. červenec 2012 (pam. sv. Marie Goretti, panny a muč.)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 07. červenec 2012

14:00 - pohřební mše sv. ve Studenci (p. Ludmila Tauchmanová)
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 08. červenec 2012 (14. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v Roztokách (Přesun mše sv. z důvodu tržnice)

Příležitostná oznámení

  • Pan farář vyhlašuje prázdninovou soutěž pro děti o knihu nebo CD. Odpovědi dávejte na lístku s podpisem a adresou do připravené krabičky na stolku u zpovědnice pouze ve Studenci
  • Svatba Martina Hylmara s Ivankou Lukšovou bude v kostele sv. Kateřiny v Mříčné v sobotu v 11 hodin
  • Biřmování v Roztokách zřejmě bude v sobotu 15. září, s účastí otce biskupa Josefa Kajneka
  • Od července budou nedělní mše sv. končit svátostným požehnáním
  • Dnes budeme rovněž svolávat požehnání dopravním prostředkům a dovoleným
  • Otázky do dětské soutěže: a/ co musela v dnešním evangeliu /13. ned. mez./ udělat žena aby se uzdrdravila? b/ jména těch, které Pán Ježíš vzkřísil v evangeliu z mrtvých