Ohlášky 14. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 08. červenec 2012 (14. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v Roztokách (Přesun mše sv. z důvodu tržnice)

Pondělí - 09. červenec 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Lukáše Krejčího a rodiče)
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 10. červenec 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Aloise a Annu Kuříkovy)

Středa - 11. červenec 2012 (SVÁTEK SV. BENEDIKTA,OPATA, PATR. EVROPY)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 12. červenec 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 13. červenec 2012 (pam. sv. Jindřicha)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Jandu)

Sobota - 14. červenec 2012 (pam. bl. Hroznaty)

07:30 - mše sv. v kapli na f.ve Studenci (Za rodinu Hrončekovu)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 15. červenec 2012 (15. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Pan farář vyhlašuje prázdninovou soutěž pro děti o knihu nebo CD. Odpovědi dávejte na lístku s podpisem a adresou do připravené krabičky na stolku u zpovědnice pouze ve Studenci. Za uplynulý týden má 1 bod Klárka Kuříková ze Studence
  • Biřmování v Roztokách zřejmě bude v sobotu 15. září, s účastí otce biskupa Josefa Kajneka
  • Otázky do dětské soutěžě: Jak se jmenuje místo, ve kterém se židé scházejí v sobotu a kde Pán Ježíš začal kázat a dělat zázraky?