Ohlášky 14. týdne v mezidobí (2019)

Neděle - 07. červenec 2019 (14. neděle)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek (POUTNÍ SLAVNOST ČISTÁ)
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 08. červenec 2019

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 09. červenec 2019 (sv. Augustýna a druhů, mučedníků)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 10. červenec 2019

18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 11. červenec 2019 (sv. Benedikta, opata, patrona Evropy)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 12. červenec 2019

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. „NA ZNAMENÍ“, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 13. červenec 2019 (sv. Jindřicha)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 14. červenec 2019 (15. neděle)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek