Ohlášky 15. týdne v mezidobí (2011)

Dovolená kněze 10. – 15. 7.
zástup zajišťuje fara v Libštátu: tel: 603 813 219

Neděle - 10. červenec 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Miladu Hákovou a rodiče)
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek (Poutní slavnost)
18:00 - mše sv. v Roztokách

Pondělí - 11. červenec 2011

18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 12. červenec 2011

18:00 - bohosl. v kostele ve Studenci (poděkování)

Středa - 13. červenec 2011

19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 14. červenec 2011

 

Pátek - 15. červenec 2011


18:00 - bohosl. v kostele ve Studenci

Sobota - 16. červenec 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
14:00 - svatba v kostele ve Studenci (Lukáš Jiran a Jaroslava Vacková)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 17. červenec 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Aloise a Annu Kuříkovy)
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - mše sv. v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • IV. Sbírka na nové lavice Studenec vynesla cca 4200,- kč. Pán Bůh zaplať
  • Koncert p. Fischera na strunné nástroje bude dne 15. července 2011 v 19: 30 v kostele ve Studenci