Ohlášky 15. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 15. červenec 2012 (15. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ludmilu Killerovou, rodiče a bratra václava)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 16. červenec 2012 (pam. Panny Marie Karmelské)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodinu Hrončekovu Elisovu a Špakovu)
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 17. červenec 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (votivní mše o Panně Marii, za Jana Steina)

Středa - 18. červenec 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (votivní mše o sv. Josefu, Za Lukáše Krejčího)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 19. červenec 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (votivní mše o Kristu Veleknězi)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 20. červenec 2012 (pam. sv. Apolináře)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Antonína Mühla, rodiče z 2 stran a sourozence)

Sobota - 21. červenec 2012 (pam. sv. Vavřince z Brindisi)

07:30 - mše sv. v kapli na f.ve Studenci (Za Pavla Černého)
12:00 - pohřební mše sv. v Roztokách (p. Josef Kužel - kremace)
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 22. červenec 2012 (16. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Jebavou a manžela)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Pan farář vyhlašuje prázdninovou soutěž pro děti o knihu nebo CD. Odpovědi dávejte na lístku s podpisem a adresou do připravené krabičky na stolku u zpovědnice pouze ve Studenci. Pan farář fandí a povzbuzuje děti, aby odpovědi odevzdali včas, v týdnu který zrovna běží a platí. Zpětné odpovědi se uznaly první týden, další už ne. Prosíme bratry jáhny aby nenapovídali, i když budou moc žádáni.
  • Biřmování v Roztokách zřejmě bude v sobotu 15. září
  • Dovolená pana faráře: 28. 7. – 2. 8.t.r.
  • Otázky do dětské soutěžě: Co hlásali apoštolové, když se vydali na cesty?

Průběžné vyhodnocení prázdninové soutěže:

1. týden - 13. neděle v mezidobí:

správná odpověď:
a/ Jairovu dceru, Naimského mládence, a Lazara
b/ Dotknout se Ježíšových šatů

2 body:
Klárka Kuříková, Studenec

1 bod:
Terezka Urbanová, Studenec
Markétka Urbanová, Studenec
Tomík Buryánek, Martinice

 2. týden - 14. neděle v mezidobí:

správná odpověď:
Synagoga

1bod:
Patrik Pekárek
Domča Pekárek
Terezka Urbanová
Markétka Urbanová
Daneček Mečíř
(všichni Studenec)