Ohlášky 15. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 15. červenec 2018 (15. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
09:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Roztokách
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus)

Pondělí - 16. červenec 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 17. červenec 2018 (PAM. BL. Česlava a Hyacinta, kněží)

18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Středa - 18. červenec 2018

07:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 19. červenec 2018

18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 20. červenec 2018 (pam. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka)

18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 21. červenec 2018 (pam. sv. Vavřince z Brindisi, kněze a uč. círk.)

14:00 - pohřeb v Zálesní Lhotě (P. ANNA PAUEROVÁ)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 22. červenec 2018 (16. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
09:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Roztokách