Ohlášky 18. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 05. srpen 2012 (18. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Škorvagovou a Helenu Sychrovou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 06. srpen 2012 (SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 07. srpen 2012 (pam. sv. Sixta II. a druhů, a sv. Kajetána)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Zdeňka Urbana a rodiče)

Středa - 08. srpen 2012 (pam. sv. Dominika, kněze)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 09. srpen 2012 (SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, panny a muč.)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Pavla Černého)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 10. srpen 2012 (SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Miroslava Stuchlíka a rodinu Lupečkovu)

Sobota - 11. srpen 2012 (pam. sv. Kláry, panny)

18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 12. srpen 2012 (19. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla Hermana)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • V době nepřítomnosti pana faráře se zřejmě někdo pokusil vloupat do kostela v Zálesní Lhotě
  • Otázky do dětské prázdninové soutěže:
    a/ Co se podle evangelia musí stát, aby mohl někdo přijít k Ježíši?
    b/ Co se stane tomu, kdo jí chléb Pána Ježíše?