Ohlášky 2. adventního týdne (2010)

Neděle – 5. prosince 2010 (2. neděle adventní)

08: 00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jitku Kuříkovu a rodiče)
09: 30 – mše sv. v Roztokách
11: 00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11: 00 - bohoslužba v Čisté u Horek
Večerní modlitba nebude

Pondělí - 6. prosince 2010 (pondělí po 2. neděli adventní, sv. Mikuláše)

07: 30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý - 7. prosince 2010 (úterý po 2. neděli adventní, sv. Ambrože)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci

Středa – 8. prosince 2010 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ)

16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci (zasvěcení Panně Marii)

Čtvrtek - 9. prosince 2010 (čtvrtek po 2. neděli adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování za 95 let)
17:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Pátek – 10. prosince 2010 (pátek po 2. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Evu Horáčkovu)

Sobota – 11. prosince 2010 (sobota po 2. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v kapli na faře Studenci
10:30 – rozloučení v Martinicích (pí Tomášová z domu smutku)
18:00 – mše sv. v  Zálesní Lhotě

Neděle – 12. prosince 2010 (3. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (úml. dárce, křtiny Kryštůfka Hylmara)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Příští neděli budou děti nabízet vánoční pohledy pro misie, za dobrovolný příspěvek.
  • Bratři a sestry, tuto středu, resp. v úterý, se můžete začít modlit novénu k Neposkvrněnému početí Panny Marie.
  • Srdečně zveme na koncert do Horní Brusnice – kostela dne 11. 12. v 18.00 hodin.
  • Dne 18. prosince, v sobotu všechny srdečně zveme na koncert pěveckého sboru MUSICA FORTUNA od 17 hodin do kostela v Čisté u Horek.