Ohlášky 2. neděle po Narození Páně (2011)

Neděle – 2. ledna 2011 (2. neděle po Narození Páně)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
več. modlitba ve Studenci mimořádně nebude

Pondělí – 3. ledna 2011

mše sv. ve Studenci mimořádně nebude

Úterý – 4. ledna 2011

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci

Středa – 5. ledna 2011

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek – 6. ledna 2011 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, SV. TŘÍ KRÁLŮ)

13:00 – pohřeb v Zálesní Lhotě (Marie Paučková)
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 7. ledna 2011 (první pátek v měs.)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota – 8. ledna 2011 (první sobota v měs.)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
15:30 – mše sv. v  Zálesní Lhotě

Neděle – 9. ledna 2011 (SVÁTEK KŘTU PÁNĚ)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Svátkem Křtu Páně ofic. končí doba vánoční, ván. výzdoba a jesličky
  • Během ledna bychom rádi svolali zasedání farní past. rady