Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2011)

Neděle – 16. ledna 2011 (2. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Erbana a celý rod)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Pondělí – 17. ledna 2011 (pam. sv. Antonína, opata)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý – 18. ledna 2011 (pam. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci

Středa – 19. ledna 2011

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek – 20. ledna 2011

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 21. ledna 2011 (památka sv. Anežky Římské, Panny a mučednice)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
 

Sobota – 22. ledna 2011 (pam. sv. Vincence, jáhna a mučedníka)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě 

Neděle – 23. ledna 2011 (3. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Během tohoto týdne se uskuteční zasedání ekonomické rady našich farností
  • V sobotu 22. ledna prosíme, aby se sešla ve 14. 30 h. na faře pastorační rada farnosti, k běžnému zasedání