Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 20. leden 2013 (2. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování s prosbou o d.b.p.)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Sobota - 21. leden 2012 (pam. sv. Anežky Římské)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 22. leden 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za dr. Jiřího Tichého, jáhna a za uzdravení)

Středa - 23. leden 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 24. leden 2013 (pam. sv. Františka Sáles.)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 25. leden 2013 (SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (let)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 26. leden 2013 (pam. sv. Timoteje a Tita)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 27. leden 2013 (3. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla Háka a rodiče z obou stran)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek