Ohlášky 2. velikonočního týdne (2014)

Neděle - 27. duben 2014 (2. neděle velikonoční) (SLAVNOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

DEN SVATOŘEČENÍ PAPEŽŮ BL. JANA XXIII. A BL. JANA PAVLA II.
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 28. duben 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 29. duben 2014 (pam. sv. Kateřiny Sienské, Patronky Evropy)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 30. duben 2014 (pam. sv. Zikmunda)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:30-17:50 - Růženec a výstav NSO v kostele v Roztokách
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - 1. májová v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 01. květen 2014 (pam. sv. Josefa)

07:30-07:50 - Výstav NSO v kostele v Roztokách
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (S májovou)

Pátek - 02. květen 2014 (pam. sv. Atanáše)

15:00 - Výstav NSO v kostele v Zálesní Lhotě
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Gitu Exnerovu a Jarmilu Noskovu)

Sobota - 03. květen 2014 (Svátek sv. Filipa a Jakuba)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (S májovou)

Neděle - 04. květen 2014 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii a Václava Mejsnarovy a duše .v o.)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Pouť v Roztokách)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Na pap. misijní dílo dětí bylo vybráno 4. 500,- kč
  • Na nástěnce a internetu jsou výsledky poptávky na osvětlení, děkuji členům komise
  • Farní anketa dnes
  • Úklid kostela Zálesní Lhota v Sobotu od 8. 30h, každá pomoc vítána