Ohlášky 21. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 21. srpen 2011 (21. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za 60 let života s prosbou o další…)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pondělí - 22. srpen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 23. srpen 2011

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Bartoloměje Tauchmana a celý rod)

Středa - 24. srpen 2011 (svátek sv. Bartoloměje)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 25. srpen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 26. srpen 2011

07:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 27. srpen 2011 (pam. sv. Moniky)

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 28. srpen 2011 (22. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jitku Kuříkovou a rodiče z obou stran)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Přihlášky na náboženství pro své děti si vyzvedněte na stolečku, vyplněné odevzdejte prosíme v zákristii
  • Naše farnost se ráda aktivně zapojí do dětského dne na konci prázdnin, informace na plakátku
  • Dnes se koná VI. Sbírka na nové lavice tohoto kostela