Ohlášky 22. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 28. srpen 2011 (22. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jitku Kuříkovou a rodiče z obou stran)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 22. srpen 2011 (pam. umuč. Sv. Jana Křtitele)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 23. srpen 2011

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anežku Plecháčovou, manž. a syna)

Středa - 24. srpen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Requiem za Rosalii Horáčkovou)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 01. září 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 02. září 2011 (první pátek)

07:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 03. září 2011 (pam. sv. Řehoře Velikého)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
13:00 - pohřební mše sv. ve Studenci (pan Hruška)
18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Neděle - 04. září 2011 (23. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Vlastu Remsovou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Přihlášky na náboženství pro své děti si vyzvedněte na stolečku, vyplněné odevzdejte prosíme v zákristii
  • Naše farnost se ráda aktivně zapojí do dětského dne příští neděli 4. září od 14 hodin u orlovny Studenec. Pozvání platí předně pro rodiny s dětmi
  • Na nové lavice tohoto kostela se minule vybralo cca 8.500,- Pán Bůh zaplať. Díky darům fyzických osob už nebude potřeba žádná sbírka a lavice se budou moci uhradit úplně. Děkujeme všem, kdo pomohli
  • Pravidelné nedělní mše sv. u kapličky v Martinicích se pro malou účast odvolávají