Ohlášky 22. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 02. září 2012 (22. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jos. Albrechta a souroz.)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (1x za 14 dní)

Pondělí - 03. září 2012

07:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (mimořádně dříve)
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 04. září 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 05. září 2012

mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 06. září 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 07. září 2012

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Černého)

Sobota - 08. září 2012 (svátek Narození Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 09. září 2012 (23. neděle v mezidobí)

Pouť farníků do Malých Svatoňovic
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování a za rodinu Tomášovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

 • Při mši sv. v Čisté 2. září bude pokřtěn Josífek Macháček z Bukoviny u Čisté
 • Nabídka pouti Lidovců je v předsíni kostela
 • Nabídka festivalu Za zdí je na plakátu v předsíni kostela
 • Nabídka prezentace knihy Ludmily Křivancové je v předsíni kostela
 • Informace o dvojvikariátním setkaní mládeže je v předsíni kostela a u Bětky Kuříkové
 • Informace o adoracích v Roztokách jsou na vývěsce
 • Informace o biřmování vč. pozvánky jsou na plakátku
 • Program výročí 100 let Orla ve Studenci je ve vitríně na plakátku v předsíni kostela
 • Otázky a vyhodnocení dětské prázdninové soutěžě budou na zvláštní stránce na vývěsce
 • Vyučování náboženství v ZŠ bude zveřejněno po domluvě rozvrhu

Závěrečné výsledky soutěže dětí

 • Správná odpověď 20. neděle:
  … z úcty ke kristu
  … muž je podobný kristu, který miluje svou církev.
 • 1 bod:
  Markétka Urbanová
  Terezka Urbanová
 • Soutěže se zúčastnilo celkem 9 dětí s násl. body:
      Klárka Kuříková 1b
  4. Tomík Buryánek 1b
      Toník Gazda 2b
      Lída Gazdová 2b
  3. Daneček Mečíř 2b
      Patrik Pekárek 4b
  2. Dominik Pekárek 4b
      Terezka Urbanová 7b
  1. Markétka Urbanová 7b
 • První cena: Kniha nebo CD a zlatá čtyřbarevka
 • Druhá cena: stříbrná čtyřbarevka
 • 3.– 4. cena: stříbrná dvoubarevka