Ohlášky 22. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 02. září 2018 (22. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
09:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Roztokách
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 03. září 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 04. září 2018

18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Středa - 05. září 2018

07:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 06. září 2018

18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 07. září 2018 (Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, první pátek)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (mše sv. na znamení, pokud někdo přijde)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
20:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 08. září 2018 (Svátek Narození Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (SETKÁNÍ MLÁDEŽE)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 09. září 2018 (23. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Děkuji všem, kteří přišli pomoci s úklidem kostela.
  • Tento týden budou dokončeny všechny práce tak, aby bylo možné v neděli 9.9.2018 sloužit mši svatou. Pořad bohoslužeb se tedy vrací do časů, na které jsme byli zvyklí.
  • Vikariátní setkání mládeže začíná v pátek večerní mší sv. v 18 h. ve Studenci. Sobotní mše sv. pro mládež bude rovněž v 16: 30h. ve Studenci. Kdo nestihne začátek při mši sv., má se dostavit večer do ZŠ.
  • 150. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci oslavíme v sobotu 15. 9. 2018 v 10 hodin slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Kajnek. Po mši svaté bychom se všichni sešli u Orlovny, kde bude připraven společný oběd a odpolední program.
  • S přípravou farního dne budeme potřebovat pomoc Vás farníků. Kdo se chcete na přípravách aktivně podílet, přijďte dnes (tuto neděli) v 16:00 k Orlovně na informační setkání.
  • Součástí oslav bude i slavnostní koncert smíšeného pěveckého sboru Camponotus z Jilemnice, který se bude konat v neděli 16.9.2018 od 18:30h. v kostele sv. Jana Křtitele ve Studenci. Zazní na něm klasické skladby, lidové písně i spirituály.