Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 5. září 2010 (23. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za děti ve škole)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
14:30 – mše sv. v Martinicích
17:30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 6. září 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 7. září 2010

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Josefa Vancla a manž.)

Středa – 8. září 2010 (svátek Narození Panny Marie)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Anežku A Josefa Tomášovy)
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 9. září 2010

08: 00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Miladu Hákovou a c.r.)

Pátek – 10. září 2010

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Fr. Albrechta, rodinu a sestry)

Sobota - 11. září 2010

07:30 – mše sv. v  kostele ve Studenci
18:00 – mše sv. v  Čisté u Horek

Neděle – 12 . září 2010 (24. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Marii a Ladis. Prokšovy a vnuka Aleše)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení:

  • Naše farnosti pořádají tuto neděli sbírku na opravu kostela v ČISTÉ, prosíme o pomoc.
  • Dne 10. října 2010 se v Čisté uskuteční slavnostní bohoslužba k dokončení opravy střechy za účasti kancléře biskupství Hradec Králové o. Pavla Boukala. Měla by to být záležitost celé farnosti, prosíme o hojnou účast.
  • Na vývěsce v předsíni kostela máte k dispozici údaje o finanční rekapitulaci oprav v Čisté.

+ Ať Vám Pán žehná +