Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 09. září 2012 (23. neděle v mezidobí)

Pouť farníků do Malých Svatoňovic
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování a za rodinu Tomášovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 10. září 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 11. září 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Annu a Miloslava Mikuše a celý rod)

Středa - 12. září 2012 (pam. Jména Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Alenu a Josefa Purýskovy)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 13. září 2012 (pam. sv. Jana Zlatoústého)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava jebavého, rodiče a vnuka)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 14. září 2012 (SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jaroslava Kubištu)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 15. září 2012 (pam. Panny Marie Bolestné)

10:00 - mše sv. v Roztokách (Biřmování, přijede biskup Josef Kajnek)

Neděle - 16. září 2012 (24. neděle v mezidobí)

posvícení Studenec
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Poděkování za úrodu a prosba o BP.)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (1x za 14dní)

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám vašim záměr udělení Svátosti manželství Anežkou Tauchmanovou a Lukášem Maryško ze Semil, dne 22. září t.r. v 11 hodin v kostele ve Studenci
  • Setkání pana faráře s biřmovanci po mši v Roztokách
  • Informace o adoracích v Roztokách jsou na vývěsce
  • Informace o biřmování vč. pozvánky jsou na plakátku