Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 09. září 2018 (23. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 10. září 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 11. září 2018

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 12. září 2018 (Svátek Jména Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 13. září 2018 (Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. círk.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA ÚMYSL KNĚŽSKÉHO SPOLEČENSTVÍ)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 14. září 2018 (Svátek POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (mše sv. na znamení, pokud někdo přijde)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 15. září 2018 (Svátek PANNY MARIE BOLESTNÉ)

10:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (LET KOSTELA, O. B. J. KAJNEK)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 16. září 2018 (24. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (POSVÍCENÍ STUDENEC)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Petr Bartoň a slečna Radka Fílová si dne 29. 9. 2018 v kostele ve Studenci v 11. 00 h. hodlají udělit svátost manželskou. Zákonné překážky hlaste na farním úřadě
  • Opravenou kapličku v Čisté u Horek – Markvarticích budu světit v sobotu 6. října od 15 hodin tamtéž
  • Dne 19. 9. se na faře ve Studenci koná misijní klubko dětí. Jako obvykle
  • 150. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci oslavíme v sobotu 15. 9. 2018 v 10 hodin slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat otec biskup Josef Kajnek. Po mši svaté se všichni těšíme na setkání u Orlovny, kde bude připraven společný oběd a odpolední program
  • Součástí oslav bude i slavnostní koncert smíšeného pěveckého sboru Camponotus z Jilemnice, který se bude konat v neděli 16. 9.2018 od 18:30h. v kostele sv. Jana Křtitele ve Studenci. Zazní na něm klasické skladby, lidové písně i spirituály
  • Byla mi opět doporučena výměna klíčů a zámků od kostelů ve Studenci a Roztokách. Omlouvám se všem farníkům že k tomu z časových důvodů přistoupím až později