Ohlášky 24. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 12. září 2010 (24. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za manžele Proškovy a vnuka Aleše)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí - 13. září 2010 (pam. sv. Jana Zlatoústého)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Marii Nejedlou a manžela)
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 14. září 2010 (svátek Povýšení sv. Kříže)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Vil. a Cec. Erlebachovy a c. r.)

Středa – 15. září 2010 (pam. Panny Marie bolestné)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 16. září 2010 (pam. sv. Ludmily)

08: 00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za L. Jebavého a rodiče)

Pátek – 17. září 2010 (pam .sv. Kornélia a Cypriána)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování)

Sobota – 18. září 2010

14:00 – pohřební mše sv. v  kostele ve Studenci (Karel Jeník)
18:00 – mše sv. v  Zálesní Lhotě

Neděle – 19. září 2010 (23. neděle v mezidobí)

08: 00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Zdeňka Urbana a Petra Vancla)
09: 30 – mše sv. v Roztokách
11: 00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11: 00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17: 30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Dne 10. října 2010 se v Čisté uskuteční slavnostní bohoslužba k dokončení opravy střechy za účasti kancléře biskupství Hradec Králové o. Pavla Boukala. Měla by to být záležitost celé farnosti, prosíme o hojnou účast.
  • Na vývěsce v předsíni kostela máte k dispozici údaje o finanční rekapitulaci oprav v Čisté.
  • Příští týden zve po nedělní mši svaté pan farář všechny děti, které budou chtít k žehnání školních aktovek.
  • Na vikariátní setkání mládeže jsou zváni všichni i mladší ministranti, kteří mají zájem zúčastnit se
  • Pan farář zve ministranty na sobotu na krátký výlet do Všestar a zpět. Sraz ministrantů, účastníků sobotních setkání je v sobotu v 8. 20 na nádraží ve Staré Pace. Upozorňujeme že návrat se přizpůsobí odpolednímu pohřbu.

+ Ať Vám Pán žehná+