Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 19. září 2010 (25. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Zdeňka Urbana a Petra Vancla)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – večerní modlitba v kostele ve Studenci

Pondělí – 20. září 2010 (pam. sv.Ondřeje a druhů, muč.)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 21. září 2010 (SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Václava Tauchmana a rodinu)

Středa – 22. září 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 23. září 2010 (pam. sv. Pia z Pietrelciny)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 24. září 2010

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (mše sv. pro děti, na poděkování)

Sobota – 25. září 2010

07:30 – mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 – mše sv. v  Čisté u Horek

Neděle – 26. září 2010 (26. neděle v mezidobí)

Mimořádně:
09:00 – mše sv. na závěr vikariátního setkání mládeže ve Vrchlabí, děk.. kostel

11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Příští víkend se koná ve Vrchlabí vikariátní setkání mládeže. Z uvedeného důvodu dochází k mimořádným změnám v pořadí časů bohoslužeb ve Studenci a Roztokách.
  • Dne 10. října 2010 se v Čisté uskuteční slavnostní bohoslužba k dokončení opravy střechy za účasti kancléře biskupství Hradec Králové o. Pavla Boukala. Měla by to být záležitost celé farnosti, prosíme o hojnou účast.
  • Dnes, na konci mše svaté pan farář všem dětem, které budou chtít, požehná školní aktovky.
  • Na vikariátní setkání mládeže jsou zváni všichni i mladší ministranti, kteří mají zájem zúčastnit se.
  • Náboženství 7.,8., a 9. třídy vyjímečně tento čtvrtek od 15 h na faře. Jedná se o třídu p. katech. Tauchmanové.