Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 23. září 2012 (25. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 24. září 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (votivní mše k sv. Andělům strážným)
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 25. září 2012

votivní mše o Panně Marii
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Jirana)

Středa - 26. září 2012 (pam. sv. Kosmy a Damiána)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování s prosbou…)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 27. září 2012 (pam. sv. Vincence z Pauly)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
19:30 - pobožnost ke sv. Václavu v kostele ve Studenci, litanie, modlitby

Pátek - 28. září 2012 (SLAVNOST SV. VÁCLAVA, muč., hl. patrona českého národa)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Plecháče, manž. a děti)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 29. září 2012 (Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
vikariátní pouť Libice nad Cidl. – sv. Vojtěch…

Neděle - 30. září 2012 (26. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla Háka)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (1x za 14 dní)

Příležitostná oznámení

  • Možnost výběru účelu darů při mimořádných sbírkách se osvědčila, na školy se vybralo cca 2300,- a na elektriku farnosti cca 1770,-, což je pěkné, Pán Bůh zaplať, budeme v tom pokračovat. Pokladnička na katech. pomůcky
  • Dnešní neděli bude žehnání školákům, školních pomůcek a aktovek.
  • Vyučování náboženství v ZŠ podle rozpisu
  • Zřízení podúčtu ve spořitelně je pro poplatky banky drahé