Ohlášky 25. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 23. září 2018 (25. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MANŽELE HÁKOVY A ZETĚ KARLA)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 24. září 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 25. září 2018 (pam. sv. Kleofáše)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA PLECHÁČE, MANŽELKU A CELÝ ROD)

Středa - 26. září 2018 (památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků)

07:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (ZA JOSEFA DVOŘÁKA, MANŽELKU A DĚTI)
18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 27. září 2018 (památka sv. Vincence z Pauly)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA ÚMYSL KNĚŽSKÉHO SPOLEČENSTVÍ)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 28. září 2018 (Svátek SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČES. NÁRODA)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA JIRANA A NEMOC. SYNA VÁCLAVA)
09:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Sobota - 29. září 2018 (Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
11:00 - svatba v kostele ve Studenci (p. Petr Bartoň a slečna Radka Fílová)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 30. září 2018 (26. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MANŽELE HÁKOVY A ZETĚ KARLA)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Zasvěcení farnosti NS BPM.
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Petr Bartoň a slečna Radka Fílová si dne 29. 9. 2018 v kostele ve Studenci v 11. 00 h. hodlají udělit svátost manželskou. Zákonné překážky hlaste na farním úřadě
  • Opravenou kapličku v Čisté u Horek – Markvarticích budu světit v sobotu 6. října od 15 hodin tamtéž
  • Byla mi opět doporučena výměna klíčů a zámků od kostelů ve Studenci a Roztokách. Omlouvám se všem farníkům že k tomu z časových důvodů přistoupím až později