Ohlášky 26. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 26. září 2010 (26. neděle v mezidobí)

Mimořádně:
09:00 – mše sv. na závěr vikariátního setkání mládeže ve Vrchlabí, děk.. kostel
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pondělí – 27. září 2010 (pam. sv. Vincence z Pauly, kněze)

18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Václava Jirana)

Úterý – 28. září 2010
(SLAVNOST SV. VÁCLAVA, PATRONA ČESKÉ ZEMĚ)

16:30 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Václava Plecháče, manž. a děti)

Středa – 29. září 2010 (SV. SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 30. září 2010 (pam. sv. Jeronýma, kněze a uč. círk.)

08: 00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 1. října 2010 (pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

07:30 – mše sv. v Roztokách (první pátek)
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za rodinu Drozdovu)

Sobota – 2. října 2010 (pam. sv. andělů Strážných)

07:30 – mše sv. v kapli na f. ve Studenci (první sobota)
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle – 3. října 2010 (27. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Ladislava Tauchmana)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení:

  • Dne 10. října 2010 se v Čisté uskuteční slavnostní bohoslužba k dokončení opravy střechy za účasti kancléře biskupství Hradec Králové o. Pavla Boukala. Měla by to být záležitost celé farnosti, prosíme o hojnou účast. Proto budou změny časů mší sv. v Zálesní Lhotě.