Ohlášky 26. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 30. září 2012 (26. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla Háka)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (dní)

Pondělí - 01. říjen 2012 (pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 02. říjen 2012 (pam. sv. andělů strážných)

Na poděkování za 40 let života s prosbou
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (za nemocnou maminku)

Středa - 03. říjen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 04. říjen 2012 (pam. sv. Františka z Assisi)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Mons. Otčenáška)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
 

Pátek - 05. říjen 2012 (první pátek v měsíci)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodinu Košťálovu a Horáčkovu)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 06. říjen 2012 (první sobota v měsíci)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 07. říjen 2012 (27. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za+ Cecilii tauchmanovou, manžela a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek, posvícení
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • V neděli 7. 10. se koná sbírka na blahořečení čtrnácti pražských mučedníků
  • V neděli 7. 10. od 17h. v kostele v Josefově poděkuje pan farář za 10 let od své primice a svého kněžského svěcení, a za dar povolání ke služebnému kněžství. Prosíme, modlete se za své kněze