Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 3. října 2010 (27. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Ladislava Tauchmana)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
14:30 – mše sv. v u kapličky v Martinicích

Pondělí – 4. října 2010 (pam. sv. Františka z Assisi)

mše sv. ve Studenci nebude
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 5. října 2010

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (na poděkování)

Středa – 6. října 2010 (pam. sv. Bruna, kněze)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za zemřelé jáhny)
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 7. října 2010 (pam. Panny Marie Růžencové)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 8. října 2010

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota – 9. října 2010

16:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Václava a Julii Stránských)
18:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle – 10. října 2010 (28. neděle v mezidobí)

09:30 – mše sv. v Roztokách (Posvícení)
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek (Slav. posvěcení oprav. střechy)
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Máme měsíc říjen, měsíc posv. růžence, prosíme, modlete se tuto modlitbu.
  • Tuto středu ve 20. hodin se na faře ve Studenci koná zasedání stavební a ekonomické rady farnosti, kvůli formální rekapitulaci prací a financí střechy Čistá. Kdo z členů můžete, přijďte.
  • Dne 10. října 2010 se v Čisté uskuteční slavnostní bohoslužba k dokončení opravy střechy za účasti kancléře biskupství Hradec Králové o. Pavla Boukala. Měla by to být záležitost celé farnosti, prosíme o hojnou účast. Proto budou změny časů mší sv. v Zálesní Lhotě. Jsou zváni také ministranti, vezměte si s sebou oblečení.